Zajęcia w szkołach  i przedszkolach są okazją do poznania procesu powstawania ceramiki. Pod kierunkiem prowadzącego, dzieci poznają  się podstawowe techniki pracy, wykonują prace według własnego pomysłu. Spotkania mogą odbywać się cyklicznie oraz okazjonalnie.