DEKALOG (WY)PALACZA

1. Do wypału przynosimy prace wysuszone, gotowe do włożenia do pieca.

2. Odbiór prac powinien nastąpić maksymalnie wciągu 2 tygodni od wypalenia. Po tym czasie naliczamy dopłatę za magazynowanie, po 8 tygodniach nie ma pewności, czy prace czekają.

3. Za uszkodzenie półek (spłynięcie szkliwa, wybuch pracy) odpowiedzialność finansową ponosi klient, 40 zł/uszkodzenie.

4. Wypał prac małych, zajmujących dużo miejsca jest wyceniany indywidualnie.

5. Przy wypale na szkliwo prac płaskich, tj. talerzy, tacek może zostać doliczona dodatkowa opłata.

6. Prace szkliwione powinny zostać oczyszczone od spodu.

7. Mniejsze ilości prac przyniesionych do wypału zważone i opłacone powinny zostać przed wypałem.

8. Minimalny koszt wypału to 15 zł.

9. Pracownia nie bierze odpowiedzialności za pęknięcia prac w piecu.

 

Wypał na biskwit – cena za 1 kg przed wypałem – 30 zł/kg

Wypał do 1080 st C – cena za 1 kg przed wypałem – 40 zł/kg

min. cena wypału – 15 zł