REGULAMIN PRACOWNI CERAMISA

1. Pracownia jest otwarta w godzinach, kiedy jesteśmy, możemy przyjść w różnych godzinach, jeśli klient umówi się z nami telefonicznie.

2. Prace wykonane na zajęciach powinny być odebrane nie później niż po 6 tygodniach, Po tym terminie nie ma gwarancji, że będą przechowywane.

3. Prace przyniesione do wypału muszą być suche, odszkliwione od spodu i po wypaleniu odebrane nie później niż po 2 tygodniach.

4. Uczestnicy warsztatów muszą słuchać prowadzącego i powstrzymać się od wszelkiej krytyki. Podczas zajęć powinni wykonywać ładne produkty.

5. Można wyrażać opinie na temat prac z pracowni Ceramisa, ale tylko pozytywne.